zondag 27 oktober 2019

Maandagenda Calliope November 2019

Het idee van een Najaarssalon. Het thema is ‘ de brug’. De opening is op zondag 10 november om 16 00 uur . De hoeveelheid mogelijke betekenissen is eindeloos. Maar weet, je bent er vrij in het thema wel of niet te gebruiken. Ik heb al een prachtige brug van Peter van der Linden binnen en er zullen nog wat volgen. En Nederland is bij uitstek een bruggenland, daarbij is de mogelijke betekenis van het begrip brug erg groot.
Dus bij uitstek geschikt om als thema te dienen voor de Najaars-salon! 10 November

2 November de maaltijd “de parlen van de gordel van smaragd” een heerlijke Indische maaltijd. Die we op een rustgevende stoel kunnen nuttigen.

Stoel ? 

Maandagenda nov. 2019
2 November maaltijd ter eren van de golf van Smaragd. 17 uur 30.
7 November film 20 uur 30 “fietsendieven” het meesterwerk van Vittorio de Sica.
10 November zondag Najaars- salon 0pening 16 00 uur.
14 November donderdag 20 uur 30 film “Una giornata particolare” met in de hoofdrollen Sophia Loren en Marcello Mastroianni.
21 November donderdag 20 uur 30 film over Renior , de impressionist!
In december ligt in de plannen een expositie van Peter Bata Een aanrader voor iedereen!!!


vrijdag 22 februari 2019

Calliope maart 2019


Calliope Maandagenda Maart 2019


 De dromen van de rede brengen monsters voort!

Deze ets van Goya begeleidt al jaren mijn leven. En dan het verhaal van taalspelen en levensvormen.
Wanneer je in het ene taalspel zit, moet je niet de logica van een ander taalspel gebruiken. Levensvormen zijn het raamwerk van overtuigingen, waarmee je het leven inricht en zijn het uitgangspunt voor je opvattingen en beslissingen.


 Verder heb ik als uitgangspunt voor mijn morele kompas, de uitspraak van Protagoras,` van de dingen is de mens de maat. De mens staat centraal bij mij! Ik vind het gruwelijk dat mensen over lijken gaan. En opvattingen kunnen hoogstens een relatieve waarheid bevatten.

Castalan


Waarom ik in het kort mijn basisfilosofie weergeef, is de grote hoeveelheid stupiditeit die je overal tegenkomt. En de wereld heeft nu eenmaal niet z´on bijzonder fundament! ( Mario Merz)
Ik denk dus als Nietzsche, ´We hebben de kunst om niet aan het leven te sterven.´


Tenslotte het voor mij immer subjectieve begrip ´meerwaarde´ duiden. Martha Algerich speelt Scarlatti, sonate K 141 .(You Tube). Nu ken ik de partituur een beetje. Zelden heb ik de partituur door het spelen zo zien verdwijnen. Emotie. Waar begint taal en waar begint communicatie?
Maandagenda maart 2019
Donderdag 7 maart film weer Passolini , nu met Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer, dus weer een film over de middeleeuwen geschreven rond 1390. ook nu weer korte verhalen.
Donderdag 14 maart Film over Simon Schama Over het schilderij ´De samenzwering van Claudius Civilus´van Rembrandt. In dit Rembrandtjaar mag dat wel.
Donderdag 21 maart Film over het leven Glenn Gould, pianist!
Donderdag 28 maart Film Van Gogh, korenveld met kraaien.
Zondag 10 maart om 4 uur expo sluiting de Collectie

Calliope februari 2019

Maandagenda Februari 2019 Calliope

Het is vreemd, maar ik ervaar veel huidig werk gedateerd. Het zit allemaal in de hoek van het veredelde macrameeën. Of je ontdekt in het werk een Corneille of Charlotte Molenkamp of Hans van Hork, enz, enz. Het zijn mensen, die in hun jeugd een paar esthetische ontdekkingen hebben gedaan en dan op dat spoor zijn blijven zitten, kortom, het is verworden tot verdienmodel, een goed verdien- model daar niet van. Echt vernieuwend vind ik dat niet. Kunst is voor mij het toetsen of doorbreken van kaders, emotioneel dan wel cognitief, eventueel technisch , voor mensen persoonlijk dan wel voor de status quo. Ja, ik ben uit de zestiger en zeventiger jaren. De tijd van de Conceptuele kunst. Kunst ligt voor mij dicht tegen de waanzin aan, maar het is wel een levensvorm! Bas Jan Ader is z ón figuur, en de Belgen natuurlijk, Wim Delvoye, Jan Fabre, verder Banksky. Mauricio Castelan, een grootmeester, Joost Conijn. Kortom, stop de dictatuur van het algerritme!!! Picasso zei,´ik zoek niet, ik vind´!! Meerwaarde buiten de logische conclusie om.
Zelfportret in eigen bloed, Marc Quinne

Jan Fabre


mijn goede voornemen 2019

En wat ik vooral vind, je moet je werk niet degraderen tot ´wallpaper´ , het moet meerwaarde hebben.

Voor de voorjaarssalon in Mei wil ik dit keer als thema het narrenschip kiezen. Jeroen Bosch heeft er een mooie variant opgemaakt. Voor mij is het een soort archetype( Een schip vol zonderlingen en narren op weg naar Nardonia oftewel de ondergang) De historicus T. Fransen beweert zelfs dat het Babylonisch achtergrond heeft in de vorm van het blauwe schip.
Het narrenschip, Bosch 1494
Maandagenda februari
7 februari film, Decamerone van Pasolini . Het moge duidelijk zijn, ik ben op zoek naar de archetypen uit de middeleeuwen en renaissance. In deze film gaat om drie vertellingen uit het boek van Bocaccio 1349-1360. Het schijn tussen deze jaartallen geschreven te zijn. Pasolini werd kort na deze rolprent vermoord.
9 februari maaltijd jachtschotel 17.30
De appel van Eva van Dimitri Tsykalov

14 februari donderdag Film ‘Shine a Light” Micheal Scorese over de “Stones”
21 februari donderdag Film “Basquiat” Schilder

28 februari donderdag film “green Mile” Tom Hanks op basis van een verhaal van Steven King

donderdag 22 november 2018

Calliope december 2018

Maandagenda december 2018


Frank Gehry, meerwaarde in de architektuur.


Meerwaarde, het geheel is meer dan de som der delen, appels met peren vergelijken, misbruik maken van het verkeerde taalspel, enz, enz. En daar tegenover staat dan het boekhouderssyndroom.


 Het meten is weten-syndroom.
Hoeveel rendement kun je uit een doodzieke patiënt puren? Wat levert een terminaal zieke op? Het is voor mij duidelijk, dat dit soort economisch taalgebruik niet thuishoort in de zorg! De vraag naar rendement staat lijnrecht  tegenover menselijke waardigheid, medemenselijkheid en de eed  van Hippocrates (hoewel sommige beweren dat hij achterhaald is). De vraag naar wat brengt het op, hoort daar niet thuis, maar wordt steeds harder gehoord in meerdere zin. De verdienmodellen vliegen je om de oren. Dat er iets fout zit in de samenleving, is overduidelijk!  Ik hoop, dat Calliope, al is het maar iets, duidelijk maakt van die andere kant, van medemenselijkheid, van meerwaarde, enz, enz. Kunst bestaat tenslotte bij de gratie van dit soort begrippen. Ik heb in 1997 ooit is aforismen geschreven en ik begon met , `de wereld is waanzin, maar zij vormt wel ons palet waarmee wij ons leven tot kunstwerk maken`. En daar geloof ik nog steeds in!

Het Narrenschip, Jeroen Bosch.
We hebben met veel waanzin te maken en de samenleving lijkt steeds meer op een open inrichting!Maandagenda december 2018
Zondag 2 december
Expo Annette Sieger 16 00 uur
Annette is een zeer veelzijdige dame  en de laatste jaren heeft zij zich vooral bezighouden met het Pantheon van het Almeerse Godenrijk naar idee van Gerard Beense (haar echtgenoot). Ze heeft dit werkelijk schitterend gedaan. Ze heeft nu een selektie van een aantal van deze schitterende illustraties gemaakt voor deze tentoonstelling, waaruit blijkt dat ze het ambacht van illustrator volledig, maar dan ook volledig, beheerst. Gerard, als een ware Homerus, heeft via dit boek (Het Almeerse Godenrijk) een waar pantheon gemaakt en daar ligt de inspiratiebron van Annette. Ik kan iedereen aanraden de tentoonstelling te bezoeken en onder de indruk te raken van deze prachtige tekeningen. Haar broer zal de tentoonstelling openen! U bent van harte Welkom!!!
                                                            Welkom!!!!!
Donderdag 6 december 20 uur film Caravaggio een prachtig levensbeschrijving van Simon Schama
Een goed voorbeeld van de waanzin rond de kunst!

Zaterdag 15 december kerstmarkt. Zij, die nog kleine geschenken nodig heeft voor onder de boom
Van 11 00 uur tot 17 00 uur ook hier ‘Van harte Welkom!!!!’

Donderdag 20 december kunstgeschiedenis rococo 20 uur .

Vrijdag 11  januari  Borrel, een nieuw begin! 16 00 uur tot 19 00 uur
Beste wensen voor het nieuwe jaar!

zaterdag 2 juni 2018

Calliope Juni 2018


Calliope Maand Agenda Juni 2018


Verticaal bos

Een architectenbureau in Milaan heeft dit bedacht. Ik heb nu eenmaal een zwak voor geïntegreerd groen. Er worden nu wijken gebouwd zonder dat eraan groen is gedacht. Dat zijn dan minkukels ! En het altijd maar volbouwen en stouwen. Gruwelijk!

Binnen de kunst heb ik voor mij de keuze gemaakt van “Doorway Paintings”. Ietsje meer dan die ene werkelijkheid en zeker verwant aan het surrealisme. Het geheel is meer dan de som der delen. Archetypen, vormen, die je pakken zonder dat je weet waarom. Jeroen Bosch heeft veel. Maar ook Max Ernst. Eigenlijk zijn het doorkijkjes naar meerdere ‘mogelijke’ werkelijkheden. Ook hebben elementen als gelijktijdigheid en op meer plaatsen dan één en andere parapsychologische aspecten de ruimte. Men vergeet vaak dat bijv. kwantumtheorie een verklaarmodel is van en voor dingen die we willen, maar nog niet kunnen verklaren. Er zijn diverse theorieën, die gebruikt kunnen worden als verklaarmodel. Of ze dat ook zijn is aan de beschouwer. Het begrip onzekerheid speelt daarin een duidelijke rol( duidelijk in de zin van duiden).Het zijn waarschijnlijkheidsvelden en het slaat vaak op de kijker of de beschouwer terug. Een beetje holistisch.

Magritte
Er zijn genoeg mogelijkheden, die ‘fout’ lopen of liepen. Een prachtig voorbeeld vind ik Patricia Piccinini met haar mislukte dna wezens. De aandoenlijkheid van deze wezens geeft de gevoels- ’waarde’ volkomen eigen en grotere betekenis. Daarin schiet de ratio dan toch echt te kort.
Patricia Piccini


Deze vond ik ook bij een website over Margritte. Maar het mag ook wat meer abstract zijn. Het aanduiden van het niets. Wat een karwei!

Maandagenda juni 2018
7 juni donderdag film “One flew over the cuckoo’s nest”met Jack Nicholson
14 juni Donderdag CCF lezing met film over Nietzsche
21 juni donderdag film “ Twelve angry men” met Jack Lemmon en George C Scott
23 juni zaterdag hobby- markt

maandag 16 april 2018

Calliope Mei 2018Maandagenda Mei 2018
Calliope Dit is in China! Zouden die mensen soms voor liggen in plaats van achter? Ja, ik weet het niet. Nou ja, wat is voor? Wat ik wel weet, is, dat ik een gruwelijke hekel heb aan bevoogding. Mensen, die denken beter te weten en die ook nog bepalen, wat goed voor je is. En in Nederland moet het allemaal komen van herstel -werkzaamheden vanuit korte termijn visies.


Een overheid, die er weleens een potje van maakt, vooral hoe ze omgang met de natuur. Kiezers, die zonder enig historisch besef kiezen. Maar laten we wel wezen, ik weet het ook niet waar je op had moeten stemmen.
Het thema van de Voorjaarssalon is ‘Waanzin’ en ik kijk dan graag naar Jeroen Bosch z’n schilderij “Ecco Homo” ( Het is niet eens zeker, dat het zijn schilderij is, maar ik vind het geniaal !)
“We zijn omringd door waanzin, maar zij vormt wel ons palet, waarmee wij ons leven tot kunstwerk maken.” Dit aforisme maakte ik in ’97. Het thema leek mij zeer actueel. De situatie van de huidige mens. Mijn hoofd wordt er weleens zwaar van.


Veel van de huidige kunst geeft die waanzin weer. Anderen laten je op een open manier genieten. Weer anderen irriteren je. Nietzsche zei ,”We hebben de kunst om niet aan het leven te sterven” . En gelijk heeft hij. Aan het leven wordt er al genoeg gestorven. De ‘rede ‘ brengt alleen nog maar monsters voort. Men laat wezens sterven op grond van ‘natuur’, ‘god’, ‘religie’, de ‘Wet’ en meer van die monsters!


Ik zou wel uit willen roepen Carpe Diem! en relativeer en


Ga vooral niet van zekerheden uit!


Groet Sjoerd.


Maandagenda mei 2018


Voor alles 22 April 16 00 uur Voorjaarssalon Thema ‘Waanzin!!!!!!’

Film


donderdag 3 mei ‘Amadeus’ . Over het leven van Mozart. Een echte klassieker.

Zaterdag 12 mei , Maaltijd voor, lente uiensoep, hoofd, spaghetti prima vera, toe, ijs.

Donderdag 19 , “Veld met de kraaien” . Film over het laatste schilderij van Van Gogh voor hij zelfmoord pleegde.

Donderdag 24 mei kunstgeschiedenis, “de Romeinen”

IM Elmar Huisma - Agenda april 2018
In memoriam Elmar Huisman.
Onze eerste ontmoeting zal zijn geweest in 1983 bij één of andere gebeurtenis in de Fontein. Kort daarna richtten wij met een aantal gelijkgestemden de LBKK ( Lelystadse Beeldend Kunstenaars Kombinatie) op met als doel te exposeren. Elmar was daarbij. Daar zijn een aantal groepsexposities uit voortgekomen. Elmar schilderde in die tijd een soort mythisch Surrealisme, en zover ik weet’, was hij toen lid van een surrealistische kring op de Veluwe. Het werk had een soort eigen oorspronkelijke kwaliteit , die je moest liggen. Techniek was heel vaardig en half experimenteel. Rond begin jaren negentig heeft hij ook nog een atelier in Calliope gehad. Zijn biografie is nogal curieus en “internationaal”. Wat hij mij vertelde, stamde hij af van paardenhandelaren uit Hongarije-Oosterrijk, geboren was hij echter in Paderborn (Duitsland). De familie was door de oorlog vervolgd en verspreid, misschien ook wel geminimaliseerd. Zekerheid daarover heb ik niet. Hij had in ieder geval een flinke hoeveelheid bagage . Hij sprak daar zelden of nooit over. In een van zijn pseudoniemen gebruikte hij de oorspronkelijke ‘familie’- naam. Hij heeft verder in ieder geval de nodige academies doorlopen, dus vakkennis genoeg. Hoewel hij veel plezier had in het lesgeven( we hadden in 1998 samen onze eigen Vrije Academie Calliope opgericht ) had ik het gevoel dat hij, met de juiste contacten en wat soepelheid, een hele grote had kunnen worden, maar het lesgeven kwam toch op één. Hij gaf les in Nunspeet( 33 jaar), Vaassen en deed glas( brandschilderen) in Harderwijk. Hij is tot het laatst toe actief geweest bij de Airbrush-Academie van Bas van Duivenbode. Bas en Anneke ,die tot het laatst toe dicht bij hem stonden. Misschien wilde hij ook niet meer. Jammer …, nu is hij niet meer. De man met de stoïcijnse glimlach, het half opgerookte sigaartje en het veertje op zijn hoed. Een heel mens en paradijsvogel!
Sjoerd van der Veen


AGENDA APRIL 2018

In eerste instantie wilde ik het hebben over gemiste kansen. En dan bedoel ik kansen in de maatschappij zoals thorium als atoombrandstof, de magneettrein, de moderne zeppelin ,het watervliegtuig, de algen-industrie, de stoomauto, enz, enz.
Maar op een rare manier werd ik geconfronteerd met de discussie over het bijvoederen van de dieren in de Oostvaardersplassen( vreemd, dat mensen denken dat de Oostvaardersplassen oorspronkelijke natuur is). Ik ben hier voor. Het zijn net als ons onderdelen van de natuur en zoals je ook geen mens laat verrotten, moet je dat ook niet met dieren doen. We hebben inspecteurs van de dierenbescherming, die Staatsbosbeheer maar op de bon moet slingeren. Nu gaan wij toch heel slecht om met de natuur. Zeker als je kijkt naar de bomen omhak waanzin in Lelystad. Ik hoop, dat iemand deze waanzin stopzet, wat er nu plaatsvindt, riekt aan alle kanten. Er zijn rapporten van de landbouwhogeschool uit Wageningen, die aantonen dat er van de motivatie geen moer klopt. Die essenziekte is zeker niet overdraagbaar naar andere boomsoorten, waarom die dan wel gekapt worden, mag Joost weten. De onbetrouwbaarheid van de overheid speelt, wat mij betreft, hier een duidelijke rol! Een basisrespekt voor de natuur zou meer op de scholen geleerd moeten worden!! Niet de vreemde negentiende- -eeuwse gedachte, dat de mens de natuur zou beheersen. De natuur zal er nog zijn als de mens allang verdwenen is! Een figuur als Hundertwasser ( éen boom kappen, een nieuwe daarvoor in de plaats. Hij noemde dat boomrecht) kan als goed positief voorbeeld gelden. Men had mij uitgenodigd voor het lijsttrekkersdebat over cultuur, maar hoe kun je aan cultuur doen, als je respect voor de natuur mist, dan is elke discussie zinloos!


Hundertwasser
Graag wil ik twee evenementen in maart nog noemen, dat zijn ;

Expo: waterflow van kup 11, 18 maart om 1600 uur. Van harte uitgenodigd!!!

+
Open podium “de salon”,25 maart, start 14 uur 30.
Komt dat zien !! Komt dat zien!!!!


Jan Klee heeft op het podium op dit moment een Marcel Breuerstoel ( Bauhaus.) staan. Hij wil die graag verkopen


FILM

5 april film , Uit het totaal concept ,”out of balance” van Godfrey Reggio en Philip Glass : Koyaanisqatsie: zeer indrukwekkend!!!!!
12 april donderdag CCF Het maatschappelijk gerommel met het begrip ‘Waarde’.
19 april donderdag film ‘The Russian Ark’ , één van de betere films over de Russische cultuur.
22 april Expo Voorjaars salon 16 00 uur Thema “waanzin”
26 april cultuurgeschiedenis ‘De Romeinen ‘ van de BBC serie